Acte pentru indemnizația de șomaj a absolvenților Reviewed by CD on . Absolvenții pot obține indemnizație de șomaj dacă în termen de 60 de zile de la absolvire  s-au înregistrat la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă din raza Absolvenții pot obține indemnizație de șomaj dacă în termen de 60 de zile de la absolvire  s-au înregistrat la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă din raza Rating:
Ești aici: Acasă » Economie»Acte pentru indemnizația de șomaj a absolvenților

Acte pentru indemnizația de șomaj a absolvenților

Acte pentru indemnizația de șomaj a absolvenților

Absolvenții pot obține indemnizație de șomaj dacă în termen de 60 de zile de la absolvire  s-au înregistrat la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă din raza de domiciliu sau reşedinţă sau la un furnizor de servicii specializate, acreditat.

Indemnizaţia de şomaj pentru absolvenţi se acordă la cerere, pe o perioadă de 6 luni
– este o sumă fixa se acordă lunar
– se acordă de la data:
– expirării perioadei de 60 de zile de la absolvire, în care nu au reuşit să-şi găsească un loc de muncă;
– absolvirii şcolilor speciale pentru persoane cu handicap.
Data absolvirii este data de întâi a lunii următoare celei înscrise pe diplomă sau, după caz, pe certificatul de studii eliberat de către instituţia de învăţământ, dacă în cuprinsul acestora nu se specifică în mod expres o anumită dată de absolvire.
Indemnizația poate fi solicitată în cel mult 12 luni de la data ab­solvirii. Se acordă o singură dată, pentru fiecare formă de învăţământ absolvită iar cuantumul acesteia reprezintă 50% din valoarea indicatoru­lui social de referinţă în vigoare 500 lei ;
Alte servicii oferite absolventilor care se inscriu la agentiile de ocupare : informare şi consiliere profesională; mediere pentru identificarea unui loc de muncă; formare profesională gratuită.
Până la data prezentului comunicat, la AJOFM. Satu Mare s-au înregistrat 170 absolvenți, dintre care 141 provin din învățământul liceal și post-liceal, 24 din învățământul primar, gimnazial și profesional, iar cini persoane din învățământul universitar.

 

Clip to Evernote

Comentează

© 2013 TRANSILVANIA TV Network Mixed By Fabrik

Sus